Magazinul oficial OPPO România!

GDPR

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

AI WEB PARTNERS S.R.L., sediul în București, Sector 1, Strada Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești 211D („Operatorul” sau „Societatea”), vă informează că, în contextul prelucrării și livrării comenzilor dvs., al utilizării website-ului, al gestionării comunicărilor și/sau solicitărilor transmise/primite prin e-mail și/sau telefonic și/sau prin intermediul rubricii de contact (astfel cum acestea sunt detaliate în prezentul document), ar putea prelucra:

 • date cu caracter personal ale clienților și/sau potențialilor clienți persoane fizice;
 • date cu caracter personal ale reprezentanților, persoanelor de contact, angajaților și/sau colaboratorilor clienților/potențialilor clienți persoane juridice;
 • date cu caracter personal ale persoanelor fizice care se abonează la newsletter;
 • date cu caracter personal ale persoanelor fizice derivând din solicitări/reclamații/orice alte comunicări transmise telefonic și/sau prin adresa de e-mail a Operatorului și/sau prin intermediul rubricii de contact de pe website;
 • date cu caracter personal ale reprezentanților, persoanelor de contact, angajaților și/sau colaboratorilor furnizorilor/potențialilor furnizori persoane juridice;
 • date cu caracter personal privind vizitatorii site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate menționate mai sus, în scopurile detaliate la Secțiunea II din prezentul document se va realiza de Societate în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”), precum și cu orice alte reglementări aplicabile la nivel european sau local adoptate sau care ar putea fi adoptate în contextul RGPD.

În cazul în care, în contextul oricăreia dintre activitățile menționate în prezenta notificare, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și aveți orice întrebare în legătură cu modalitatea în care Societatea vă prelucrează datele cu caracter personal în scopurile detaliate de Secțiunea II, vă rugăm să ne contactați la următoarele detalii de contact:

 • E-mail: support@oppostore.ro;
 • Telefon: 0727389023;
 • Adresă: București, Sector 1, Strada Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești 211D.

 

Conținutul prezentei Notificări

 1. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 2. Scopul de prelucrare. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate. Temeiul legal al prelucrării
 3. Clienți/potențiali clienți persoane fizice
 4. Reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai clienților/potențialilor clienți persoane juridice.
 5. Persoane fizice care se abonează la newsletter.
 6. Persoane fizice care transmit solicitări și/sau reclamații și/sau orice comunicări, telefonic și/sau pe adresa de e-mail a Operatorului și/sau prin intermediul rubricii de contact de pe website.
 7. Furnizori/potențiali furnizori persoane fizice.
 8. Reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai furnizorilor persoane juridice/potențialilor furnizori persoane juridice.
 9. Utilizatori ai website-ului nostru.
 10. Destinatarii datelor cu caracter personal
 11. Actualizarea și ștergerea datelor.
 12. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

 

 1. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Societatea colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați in mod direct, inclusiv date care ar putea fi incluse în orice corespondență scrisă (prin intermediul adreselor de e-mail ale Societății și/sau prin rubrica de contact de pe website și/sau prin rubrica testimoniale), prin intermediul apelurilor telefonice (dacă respectiva corespondență electronică și/sau convorbire telefonică cuprinde date cu caracter personal).

Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.

 1. Scopul de prelucrare. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate. Temeiul legal al prelucrării

În cadrul interacțiunilor cu Societatea, puteți avea calitatea de persoana vizată cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm. Minorii sub 18 ani nu pot să furnizeze către Societate date cu caracter personal fără consimțământul părinților sau al reprezentantului legal.

În cadrul activităților de zi cu zi, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

 1. Clienți/potențiali clienți persoane fizice
  • Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 1.2. de mai jos, în scopul:

 • inițierii demersurilor necesare pentru încheierea unui contract (spre exemplu, atunci când va creați un cont pe website) și/sau al derulării și/sau al executării contractului încheiat între Societate și dumneavoastră (inclusiv în scopul emiterii facturii achiziției efectuate și/sau livrării bunurilor achiziționate); și/sau
 • de a comunica în legătură cu orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu dumneavoastră (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate în contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat;
 • transmiterii de comunicări comerciale (care ar putea fi relevante pentru dumneavoastră), numai în măsura în care vă exprimați consimțământul în acest sens.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile menționate la (i) și (ii) nu constituie o obligație legala, însă, ar putea fi necesară pentru inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau executarea contractului și/sau pentru ca Societatea să poată soluționa solicitarea și/sau comunicarea dumneavoastră cu privire la contract. În măsura în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea să încheiem și/sau să derulăm în mod corespunzător contractul încheiat cu dvs., și/sau să răspundem solicitării/comunicării dvs. cu privire la contract.

În privința scopului prevăzut la punctul (iii) din prezenta Secțiune, nu aveți obligația legală sau contractuală de a furniza datele cu caracter personal, acestea fiind prelucrate de Societate în baza consimțământului dumneavoastră. Totuși, în cazul în care nu doriți sa ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea prelucrării acestora pentru scopul prevăzut la punctul (iii) de mai sus (respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale), nu vom putea să vă transmitem comunicări comerciale despre produse și servicii similare și/sau alte comunicări comerciale care ar putea fi relevante pentru dvs.

Distinct, chiar dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut punctul (iii) din prezenta Secțiune, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume și prenume; și/sau
 • adresă de e-mail; și/sau
 • adresa de livrare; și/sau
 • adresa de facturare; și/sau
 • număr de telefon; și/sau
 • orice alte date cu caracter personal care ar putea fi conținute de comunicarea electronică transmisă.
  • Temeiurile legale ale prelucrării

Societatea poate prelucra datele cu caracter personal menționate la punctul 1.2. de mai sus în baza următoarelor temeiuri:

 • 6 (1) lit. b) din RGDP, în ceea ce privește scopurile prevăzute la punctele (i) – (ii) de la Art. 1.1. din prezenta Secțiune respectiv pentru executarea unui contract la care sunteți parte (inclusiv pentru gestionarea oricăror reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate în contextul derulării contractului) sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (spre exemplu, atunci când vă creați un cont pe website);
 • 6 (1) lit. a) din RGDP, respectiv consimțământul dvs., pentru scopul prevăzut la punctul (iii) de la Art. 1.1. din prezenta Secțiune, în contextul transmiterii de comunicări comerciale.
 1. Reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai clienților/potențialilor clienți persoane juridice
  • Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 2.2. de mai jos, în scopul:

 • inițierii demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau derularea și/sau executarea unui contract încheiat între Societate și entitatea pe care o reprezentați (inclusiv în scopul emiterii facturii achiziției efectuate si/sau livrării bunurilor achiziționate; și/sau
 • de a comunica în legătură cu orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate in contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat; și/sau
 • transmiterii de comunicări comerciale (care ar putea fi relevante pentru entitatea pe care o reprezentați), numai în măsura în care vă exprimați consimțământul în acest sens.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile menționate la (i) și (ii) nu constituie o obligație legala, însă, ar putea fi necesară pentru inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau executarea contractului și/sau pentru ca Societatea să poată soluționa solicitarea și/sau comunicarea dumneavoastră cu privire la contract. În măsura în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea să încheiem și/sau să derulăm în mod corespunzător contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați și/sau să răspundem solicitării/comunicării dvs. cu privire la contract.

În privința scopului prevăzut la punctul (iii) din prezenta Secțiune, nu aveți obligația legală sau contractuală de a furniza datele cu caracter personal, acestea fiind prelucrate de Societate în baza consimțământului dumneavoastră. Totuși, în cazul în care nu doriți sa ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea prelucrării acestora pentru scopul prevăzut la punctul (iii) de mai sus (respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale), nu vom putea să vă transmitem comunicări comerciale despre produse și servicii similare și/sau alte comunicări comerciale care ar putea fi relevante pentru entitatea pe care o reprezentați.

Distinct, chiar dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut punctul (iii) din prezenta Secțiune, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume si prenume; și/sau
 • adresă de e-mail; și/sau
 • numărul de telefon; și/sau
 • adresa de livrare, după caz; și/sau
 • orice alte date cu caracter personal care ar putea fi conținute de comunicarea electronică transmisă .
  • Temeiurile legale ale prelucrării

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 2.2. de mai sus în baza:

 • 6 (1) lit. f) din RGDP, în ceea ce privește scopurile prevăzute la punctele (i) – (ii) de la Art. 2.1. din prezenta Secțiune, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de Operator cu privire la (i) inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau derularea și/sau executarea unui contract încheiat între Societate și entitatea pe care o reprezentați și/sau (ii) orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate în contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat; și/sau
 • 6 (1) lit. a) din RGDP, respectiv consimțământul dvs., pentru scopul prevăzut la punctul (iii) de la Art. 2.1. din prezenta Secțiune, în contextul transmiterii de comunicări comerciale.
 1. Persoane fizice care se abonează la newsletter
  • Scopul prelucrării

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 3.2. de mai jos, în scopul transmiterii de newsletters/comunicări comerciale care ar putea fi relevante pentru dumneavoastră.

 • Date cu caracter personal prelucrate

În scopul menționat mai sus, Societatea va prelucra:

 • adresa dvs. de e-mail.

Nu aveți obligația legală sau contractuală de a ne furniza adresa dvs. de e-mail pentru transmiterea de comunicări comerciale, acesta fiind prelucrată de Societate în baza consimțământului dumneavoastră.

Totuși, în cazul în care nu doriți sa ne furnizați adresa dvs. de e-mail în vederea prelucrării acesteia pentru scopul prevăzut mai sus (respectiv pentru transmiterea de comunicări comerciale), nu vom putea să vă transmitem comunicări comerciale/newsletters care ar putea fi relevante pentru dvs.

Distinct, chiar dacă v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul în prezenta Secțiune, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • Temeiul legal al prelucrării

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 3.2. de mai sus (respectiv adresa dvs. de e-mail) în baza art. 6 (1) lit. a) din RGDP, respectiv consimțământul dvs., pentru scopul transmiterii de newsletter/comunicări comerciale care ar putea fi relevante pentru dumneavoastră.

 1. Persoane fizice care transmit solicitări și/sau reclamații și/sau orice comunicări, telefonic și/sau pe adresa de e-mail a Operatorului și/sau prin intermediul rubricii de contact de pe website
  • Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 4.2. de mai jos, în scopul gestionării și/sau soluționării solicitărilor și/sau comunicărilor de orice fel pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail, prin intermediul rubricii de contact și/sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări și/sau comunicări.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru acest scop nu constituie o obligație legală, însă ar putea fi necesară pentru ca Societatea să poată gestiona și/sau soluționa solicitările și/sau comunicările de orice fel pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail, a rubricii de contact de pe website sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări și/sau comunicări.

În măsura în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea să răspundem în mod corespunzător solicitării/comunicării dvs.

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume și prenume; și/sau
 • date de contact: adresă de e-mail, număr telefon, adresă; și/sau
 • orice alte date cu caracter personal pe care ni le puteți comunica dumneavoastră în mod voluntar și nesolicitat, astfel cum sunt conținute de e-mail-ul/ comunicarea transmis/ă sau pe care ni le-ați putea transmite telefonic (spre exemplu vârsta, , dacă reclamația dumneavoastră vizează un astfel de aspect).
  • Temeiul legal al prelucrării

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 4.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f) din RGDP, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de Operator cu privire la analizarea și/sau soluționarea oricărei solicitări și/sau a oricărui fel de comunicare transmisă de către dumneavoastră în legătură cu activitatea și/sau produsele Operatorului.

 1. Reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai furnizorilor persoane juridice/potențialilor furnizori persoane juridice
  • Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 6.2. de mai jos, în scopul:

 • inițierii demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau derularea și/sau executarea unui contract încheiat între Societate și entitatea pe care o reprezentați; și/sau
 • de a comunica în legătură cu orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate in contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile menționate la (i) și (ii) nu constituie o obligație legala, însă, ar putea fi necesară pentru inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau executarea contractului și/sau pentru ca Societatea să poată soluționa solicitarea și/sau comunicarea dumneavoastră cu privire la contract. În măsura în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea să încheiem și/sau să derulăm în mod corespunzător contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați și/sau să răspundem solicitării/comunicării dvs. cu privire la contract.

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume și prenume; și/sau
 • adresă de e-mail; și/sau
 • orice alte date cu caracter personal care ar putea fi conținute de comunicarea transmisă și/sau care ar putea fi necesare pentru executarea contractului (spre exemplu număr de telefon).
  • Temeiul legal al prelucrării

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 6.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f) din RGDP, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de Operator cu privire la (i) inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau derularea și/sau executarea unui contract încheiat între Societate și entitatea pe care o reprezentați și/sau (ii) orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări și/sau comunicări realizate în contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.

 1. Utilizatori ai website-ului nostru
  • Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 7.2. de mai jos, în scopul monitorizării traficului, în scopuri de securitate, precum și pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea website-ului nostru.

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • adresa IP;
 • ora și data accesării website-ului.
  • Temeiul legal al prelucrării

Societatea poate prelucra datele cu caracter personal menționate la punctul 7.2. de mai sus în baza:

 • 6 (1) lit. a) din RGDP, respectiv în baza consimțământului dvs., dacă este sau va fi cazul;
 • 6 (1) lit. f) din RGDP, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de Operator.

Pentru mai multe informații, avem rugămintea să consultați Politica de Cookies a Societății.

 • Destinatarii datelor cu caracter personal

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către: (i) angajații și contractorii Societății, care vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în vederea soluționării cererii și/sau reclamației și/sau comunicării și/sau aplicației dumneavoastră și, dacă este cazul; (ii) autoritățile şi/sau instituțiile publice competente, în limitele atribuțiilor conferite acestora prin dispozițiile legale aplicabile; (iii) firmele de curierat însărcinate cu transporturilor bunurilor achiziționate de la Societate.

Nu vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal sau datele dumneavoastră cu caracter special în afara UE / SEE.

 1. Actualizarea și ștergerea datelor

Operatorul dorește să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal exacte și actualizate. Prin urmare, avem rugămintea să informați Operatorul cu privire la orice schimbări ale datelor cu caracter personal relevante. În acest sens, puteți transmite un e-mail la adresa support@oppostore.ro.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea principiilor RGPD, inclusiv a principiului reducerii la minim a datelor și a limitărilor legate de stocare.

În acest sens, vom prelucra datele cu caracter personal care:

 • sunt adecvate, relevante și limitate scopului pentru care sunt prelucrate; în acest sens, Societatea nu va prelucra decât acele date furnizate de dumneavoastră care îi sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care sunt prelucrate;
 • sunt păstrate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; din aceasta perspectivă, Operatorul va șterge, în acord cu politicile interne ale Societății, toate datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare pentru scopurile detaliate mai sus.
 1. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține din partea Societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, de a accesa datele respective și informații privind operațiunile de prelucrare (astfel cum sunt detaliate și în prezentul document).
 • dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține din partea Operatorului, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

În plus, ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, sens în care va trebui să furnizați Societății o declarație suplimentară.

 • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține din partea Societății ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Societatea are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care este incident vreunul dintre motivele prevăzute în art. 17 (1) din RGDP.

Ar putea fi necesar ca totuși Societatea să nu șteargă datele dvs. cu caracter personal în măsura în care vor fi incidente excepțiile prevăzute de art. 17 (3) din RGDP.

 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 din RGDP;

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul unuia dintre cazurile prevăzute la art. 18 (1) din RGDP, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 • dreptul la portabilitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv, în cazurile prevăzute de art. 20 din RGDP, dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Societății.
 • dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați (a) prelucrării datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (art. 6 (1) lit. e)) sau (b) prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terţă (art. 6 (1) lit. (f)), inclusiv creării de profiluri;

Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

De asemenea, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

Drepturile anterior menționate pot fi exercitate prin depunerea unei solicitări în acest sens la următoarea adresă de e-mail: support@oppostore.ro

În plus, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel. +40.318.059.211/+40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.