Magazinul oficial OPPO România!

Termene și condiții ale programului “Puncte OPPO”

 

 

Programul “Puncte OPPO”

 

Programul “Puncte OPPO” („Programul”), este un program de loialitate promovat de AI WEB PARTNERS S.R.L., societate cu sediul social pe strada Soseaua Gheorhe Ionescu Sisesti, nr. 211D, Sector 1, București, România sub numărul de înregistrare J40/4976/16.03.2022, cod unic de înregistrare fiscală RO45806448 (denumit in continuare “Organizatorul”). Prin participarea la program, participantul acceptă acești termeni și condiții:

1. Conditii de participare

Programul este deschis participării oricarei persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data începerii Campaniei, avand capacitate deplina de exercitiu, cu domiciliul/reşedinţa în România („Participant”) , începând cu data de 01.10.2023.

Decizia de participare la acest Program apartine fiecarui participant in parte, care prin inscriere isi asuma in mod neechivoc respectarea tuturor prevederilor mentionate in in prezentele Termene si Conditii, care sunt obligatorii pentru toti participantii.

2. Participanti

 1. Prin „Participant” se intelege un consumator/client – așa cum este definit în conformitate cu articolul 2, punctul 2, din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare, care are un cont de cumparator valid pe oppostore.ro. Acesta poate acumula puncte de fidelizare („Puncte OPPO”) prin magazinul online oppostore.ro. Utilizatorii care s-au înregistrat pe aceste canale acumuleaza puncte în urma achizițiilor pe care le pot folosi pentru a obține reduceri la cumpărarea de produse din magazinul online www.oppostore.ro. Punctele acumulate vor fi creditate în sectiunea „Contul meu”, iar punctele utilizate vor fi deduse în mod corespunzător, așa cum se prevede în prezentul document.
 2. Participantul trebuie să detina un cont Oppostore valabil, înregistrat prin intermediul Website-ului și să se conecteze la cont. Vizitatorii nu pot utiliza această funcție. Aceste conturi sunt gratuite, dar sunt supuse Termenelor și condițiilor mentionate pe oppostore.ro
 3. Participarea continuă la program a unui participant constituie acordul deplin și necondiționat al participantului cu privire la prezentele Termene și condiții ale programului, care pot fi actualizate din când în când („Reguli”), și confirmarea din partea participantului ca îndeplinește cerințele de eligibilitate stabilite în aceste reguli. Cei care nu respectă aceste reguli pot fi excluși de la participarea la program, după cum stabilește Organizatorul, la propria discreție. In baza unei singure adrese de e-mail , poate fi creat un singur utilizator, chiar daca aceasta adresa de email este folosita de mai multe persoane. Persoana care este titularul autorizat al contului de e-mail al adresei de e-mail indicate în momentul înregistrării (și care îndeplinește criteriile de eligibilitate) va fi considerată ca fiind Participantul.
 4. Datele cu caracter personal ale participantului: Pentru a afla cum va utiliza Organizatorul datele cu caracter personal colectate în legătură cu acest program, citiți Politica prelucrare a datelor cu caracter personal.

3. Modificarea și încetarea programului

Organizatorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a modifica, suspenda, sau inceta programul, la discreția sa, în orice moment și fara o notificare prealabilă.

4. Acumularea punctelor

Participantii acumulează puncte dacă achiziționează produse prin canalul oppostore.ro, în timp ce este conectat cu contul de utilizator propriu.

 • Numărul de puncte va fi stabilit în baza următoarelor reguli:
 1. Numarul punctelor reprezinta un procent specific din cifra in lei a pretului plătit efectiv, stabilit de catre Organizator cu excepția taxei de transport.
 2. Astfel, pentru 1 leu se acorda un punct; un (1) punct OPPO =  un (1) leu
 3. Numarul de puncte ce se ofera pentru fiecare produs achizitionat va fi afisat pe pagina de produs si va fi vizibil inainte de achizitia produsului
 4. Procentul specific din cifra in lei a pretului platit efectiv pe produs poate varia de la un produs la altul iar Organizatorul este singurul in masura sa stabileasca procentul sau numarul de puncte oferit
  • Numarul final de puncte va fi calculat după ce toate reducerile, cupoanele și codurile promoționale au fost utilizate și nu va include transportul, sau alte taxe, dacă este cazul.
  • Punctele vor fi creditate în contul oppostore.ro al participantului dupa plata, respectiv livrarea comenzii, dar nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data achizitiei produsului sau produselor pentru care se primesc puncte OPPO.
  • Punctele pot fi utilizate in scopul obtinerii de reduceri de cel mult 100% din valoarea totala a unei comenzi, la achizitionarea de produse din oppostore.ro.

5. Valoarea punctelor, transferabilitatea și vizualizarea

  1. Punctele OPPO nu au valoare în numerar sau transferabilitate
  2. Punctele nu constituie o proprietate, nu dau dreptul unui membru la un alt drept, sau interes in afara celor mentionate in prezentele Termene si Conditii și nu au valoare în numerar. Ca atare, Participantii nu pot solicita, respectiv obtine contravaloarea in lei a punctelor pe care le-au acumulat in contul lor si nici nu le pot transfera / vinde, indiferent de motiv.
  3. Punctele nu sunt transferabile: (a) în caz de deces; (b) ca parte a unei probleme de relații domestice; (c) între Conturi personale („Contul meu”) distincte, deținute de un singur participant; sau (d) în alt mod. Vânzarea sau transferul de puncte este strict interzisă. Punctele nu pot fi vândute pe nicio piață secundară, iar orice transfer de puncte pe o piață secundară va fi considerat nul. Nu va exista niciun raport sau transfer de puncte către alte programe ale Organizatorului, cu excepția cazului în care Organizatorul decide altfel, la discreția sa unică și absolută.
 • Expirarea punctelor:

Punctele sunt valabile pentru maxim un (1) an calendaristic de la data achizitiei produsului / produselor pentru care s-au primit. După expirare, punctele nu mai pot fi utilizate si vor fi eliminate din cont.

 • Numărul de puncte colectate poate fi verificat de Participanti în sectiunea „Contul meu”.
 1. Orice reclamație pentru punctele care nu au fost creditate cu exactitate trebuie să fie primită de către Organizator în termen de 30 de zile de la data achizitiei.
 2. Organizatorul va solutiona orice reclamatie in termen de 10 zile de la data receptionarii acesteia, si va putea proceda la ajustarea manuala a punctelor, dupa caz.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida punctele din sectiunea „Contul meu” al unui participant, dacă stabilește că aceste puncte au fost creditate în mod necorespunzător sau obținute în mod fraudulos. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participantilor dovada acumulării punctelor și de a întârzia procesarea sau atribuirea oricăror puncte fără a anunța participanții, pentru a asigura respectarea acestor reguli. Participanții sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității Centrelor lor de Utilizator participante și a parolelor și pentru restricționarea accesului la dispozitivele lor și la activitățile din Centrele lor de utilizator participante, iar participanții sunt de acord să accepte responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc ca parte a Centru utilizator individual. Fără a limita orice alte căi de atac, organizatorul poate suspenda sau închide contul de recompensă al unui participant în cazul în care are dovezi clare că participantul s-a implicat în activități frauduloase în legătură cu programul.
 4. Participarea la program este supusă acestor Termene si Conditii, precum și politicilor și procedurilor pe care organizatorul le poate adopta, sau modifica din când în când. Orice comportament a Participantilor în detrimentul organizatorului sau orice declarație falsă sau activități frauduloase în legătură cu programul pot avea ca rezultat, pe lângă exercitarea de catre Organizator a drepturilor sale legale, interzicerea participării la program și / sau pierderea punctelor acumulate până în prezent, toate acestea fiind stabilite de către Organizator la discreția sa exclusivă.

6. Utilizarea punctelor acumulate

 1. Punctele pot fi folosite pentru a obține reduceri specifice – regula: unui (1) RON ii corespunde un numar de un (1) punct atunci când se efectueaza o achiziție prin intermediul oppostore.ro. Pe pagina web vor fi publicate informatii clare in baza carora Participantul va sti dacă o comandă poate beneficia de vreo reducere pe baza puncteor acumulate.
 2. După ce o comandă este plasata cu utilizare de puncte, numărul de puncte utilizate in acest sens nu mai poate fi modificat. Dacă aveți nevoie să modificați comanda, puteți să o anulați înainte de termenul de anulare permis de sistem și să trimiteți din nou comanda. După anularea comenzii, punctele vor fi returnate automat in cont.
 3. Punctele nu pot fi utilizate / transferate în mai multe conturi. Puteți utiliza punctele doar pentru propriile comenzi, acestea nefiind transferabile. În plus, nu se emit facturi pentru punctele utilizate, acestea figurand in factura cu titlu de discount.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista de discounturi disponibile, în orice moment și din orice motiv.
 5. In cazuri bine justificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a înlocui un articol promovat cu un articol cu o valoare egală sau mai mare, dacă primul articol nu este disponibil.

7. Clauze finale

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a întrerupe eligibilitatea oricărei persoane care utilizează sau, în cazul suspendării, este suspectată de a utiliza programul într-un mod incompatibil cu aceste reguli sau cu orice lege locală. În plus față de suspendarea sau întreruperea eligibilității programului, Organizatorul are dreptul de a lua măsurile administrative și/sau juridice adecvate, inclusiv urmărirea penală, după cum consideră necesar, la propria discreție.
 2. Acest program și Termenele și condițiile prezente vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile in vigoare din Romania. Nicio prevedere din aceste Termene di Conditii nu va exclude, limita sau restricționa drepturile participantilor consfintite de legile locale obligatorii privind protecția consumatorilor.